ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Електронни услуги

v

Търсене на Наказателно постановление

 
  •  
  • 1.Въведете номер на наказателното постановление.
  • 2.Въведете година на издаване на наказателното постановление.
  • 3.Въведете ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ на нарушителя.

Моля изчакайте...