ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Електронни услуги

v

Плащане на задължения по наказателни постановления и глоби с фиш

1.Предназначение

Услугата е предназначена за онлайн проверка и плащане на наложени глоби с фиш и издадени наказателни постановления на физически и юридически лица за извършени от тях административни нарушения. Проверките се извършват върху данни съдържащи се в регистрите по административнонаказателна дейност поддържани от Община Пловдив. Ако сте санкционирани за неправилно паркиране при условията на чл. 186 ал.3 от ЗДвП в отсъствие на нарушителя, чрез уведомление за неправилно паркиране(стикер) наложената ви глоба може да платите от тази страница.

2.Начини за плащане

Възможните начини на плащане са:

  • 1.Виртуален ПОС терминал от тази страница.
  • 2.Банков превод чрез платежен документ.

Изберете условие

.

Наказателно постановление

Търсене на НП по номер, година на издаване и идентификатор на нарушител...

.

Глоба с фиш

Търсене на глоба с фиш по номер на фиш, година на издаване и идентификатор на нарушител...

.

Уведомление за неправилно паркиране (стикер)

Когато фишът е съставен за неправилно паркиране при условията на чл. 186 ал.3 от ЗДвП в отсъствие на нарушителя.

3.Кой предоставя услугата

Услугата се предоставя от отдел „Административно наказателна дейност” при Община Пловдив.

4.Обратна връзка

Имейл адрес: info@plovdiv.bg, Форма за контакти

Телефон: 032/656 786-информация за нарушения

Телефон: 032/656 773-информация за плащания

 Важно:

Предоставените от Вас лични данни чрез този сайт се събират и обработват само за нуждите на електронната услуга, при строго спазване на изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Вие сте в правото си да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с община Пловдив на имейл адрес: pdp_plovdiv@plovdiv.bg

 Научете повече

Моля изчакайте...